Sjötransporter

Sjötransporter

 

Transport av personer och enklare gods på västkusten. Bogseringar.

Maila oss på lars@fladen.se för mer information.

Fartyg 1: "Tunaclipper". Marchfart ~20 knop. Kapacitet:12 personer. Enklare/mindre gods.

Fartyg 2: "Falkskär-II". Marchfart ~ 10 knop. Kapacitet: 48 personer. Lastrum och stor däcksyta.

Tunaclipper

Falkskär-II